Menu:

Oppdateringer

Sist lagt til:

4 mars, 2016:
Endel endringer på layout endret. Lagt...

30 november, 2015:
Det er lagt ut filer til nedlasting på de... 

27 november, 2015:
Utkast til permanent web side lastet opp

Les mer...

Aktuelt nytt:

Knudtzondalen har nå fått seg egen web side hvor det vil bli lagt ut forskjellig informasjon. Hvis dere har tilbakemeldinger eller feil og mangler kan dette rapporteres her.

Divers linker:

Sist oppdatert:

24. mars 2016

Velkommen til Knudtzondalen Borettslag

Det har vært brudd på et kommunalt vannrør 23. april 2016. Det er nå fikset, men forbrukere kan oppleve at vannet er grumsete. Det er bare å la vannet renne så skal vannet bli klart.

Da har vi holdt generalforsamling for dette året. Det var elleve personer som deltok på møtet. Styreleder ble gjenvalgt for to år sammen med Øyvind Sæther. Mer info om styret blir lagt ut når styret blir konstituert ved førstkommende styremøte.  

Vi skal også i år sette ut containere i løpet av april og oppmuntrer folk til å gjøre klart til dette.

West elektro holder for tiden på med å gjøre klart til den nye fiberen fra NEAS som blir lagt tilgjengelig til alle som ønsker det. Siden NEAS tilbyr denne jobben gratis for andelseierne er det ca. 4000 kroner spart ved å legge fiberen inn i huset. Selv om man ikke tar NEAS i bruk med det første også.

Borettslaget har ikke gått inn i en avtale med NEAS som forplikter alle til å bruke de, det forligger heller ikke noen avtale som gir andelseierne lavere pris. Fordelskortet til KBBL gir rabatter hos NEAS som kan brukes, men det har ikke noe med Kndtzondalen Borettslag å gjøre.

Det som derimot har blitt avtalt er at NEAS får tillatelse til å kontakte andelseierene om å legge inn fiber i hjemmene deres. De har også fått lov og grave og legge fiberen fram til husene som nødvendig. Det skal se bra ut når de er ferdige med jobben. Når de blir ferdige er fremdeles usikkert. Men de er snart ferdige med første del. Neste del er graving og å legge fiber inn til husene.