Menu:

Oppdateringer

Sist lagt til:

4 mars, 2016:
Endel endringer på layout endret. Lagt...

30 november, 2015:
Det er lagt ut filer til nedlasting på de... 

27 november, 2015:
Utkast til permanent web side lastet opp

Les mer...

Aktuelt nytt:

Knudtzondalen har nå fått seg egen web side hvor det vil bli lagt ut forskjellig informasjon. Hvis dere har tilbakemeldinger eller feil og mangler kan dette rapporteres her.

Divers linker:

Sist oppdatert:

Tilbakemeldinger

All rapportering av hendelser, feil, mangler, klager og søknader må leveres til styreleder i ditt borettslag for at det skal ha mulighet til å bli behandlet innen rimelig tid. KBBL har ikke ansvar/mulighet for å sette i gang tiltak uten styrets godkjennelse og det kan derfor ta lenger tid å gå via dem.

Styret engasjerer ofte KBBL der dette er ansett som hensiktsmessig.

Rapportering av feil og mangler må skje enten:

  1. papirskjema levert til styrepostkasse i Balders Vei 10
  2. På mail knudtzondalen@gmail.com med format som tabellen under
  3. På SMS som inneholder all informasjon som bes om i formatet under

Melding om feil/mangler

Sted/lokasjon:

 

Feil/mangler:

 

Forslag til tiltak:

 

Telefonnummer:

 

Dato/Underskrift: