Menu:

Oppdateringer

Sist lagt til:

4 mars, 2016:
Endel endringer på layout endret. Lagt...

30 november, 2015:
Det er lagt ut filer til nedlasting på de... 

27 november, 2015:
Utkast til permanent web side lastet opp

Les mer...

Aktuelt nytt:

Knudtzondalen har nå fått seg egen web side hvor det vil bli lagt ut forskjellig informasjon. Hvis dere har tilbakemeldinger eller feil og mangler kan dette rapporteres her.

Divers linker:

Sist oppdatert:

vedlikeholdsplan

Foreslått vedlikeholdsplan for borettslaget kan du finne under. Den inneholder hva som må gjøres i laget, til hvilket tidsinterval og ca kostnad, på den måten kan vi planlegge for fremtidige kostnader på en bedre måte slik at vi i kan ha bedre økonomisk styring. Siden planlagt vedlikehold er billigere en vedlikehold som må gjøres plutselig vil vi med en god vedlikeholdsplan også spare penger på lang sikt.

Det er viktig å understreke at denne planen kun er et forslag fra styret side ment som en guide i budsjettarbeidet. Det er generalforsamlingen som velger det faktiske beløpet som skal settes av til vedlikehold.

Her er vedlikeholdsplan i tall og tekst.

Her er planlagt vedlikeholdsavsetting vist i diagram